Sosyal Sorumluluk

Çevre Bilinci

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı kurumların, ürün, hizmet ve uygulamalarından etkilenecek hedef kitleye yönelik çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak, hem kurumun hem de toplumun gelișimine katkı sağlayacak ișlemleri planlaması, yürütmesi ve sonuçlarını paylașmasıdır. Polisan Holding’te Kurumsal Sosyal Sorumluluk; gönüllülük esasına dayalı olarak, Holding’in faaliyetlerinde ve paydașlarıyla etkileșimde sosyal ve çevresel kaygıları bütünleștirdiği bir kavram olarak ele alınmaktadır. Holding’te tüm süreçler; ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklarını esas alarak yönetilmektedir.

Holding, tüm kaynaklarını verimli kullanarak müșterilerine, hissedarlarına ve topluma karșı ekonomik sorumluluklarını, toplum refahına katkıda bulunmak üzere tüm faaliyetlerinde yasal sorumluluklarını, yasalarla belirlenmiș olmasa da toplum ve Holding’in değer ve normlarına uygun bir tutum sergileyerek etik sorumluluklarını yerine getirir.

1997 yılından itibaren, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İș Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan Üçlü Sorumluluk Taahhüt programına dahil olan Holding, kaliteli, çevreci ve sağlıklı ürün ve hizmetleri sunarak toplumun ve müșterilerinin yașamlarını daha iyi kılmayı, teknoloji ve girdilerin seçiminde kalite, sağlık, emniyet ve çevre șartları ile uyumlu olmayı taahhüt eder. ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 10002 Müșteri İlișkileri Yönetimi, OHSAS 18001 İș Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi birçok belgeye sahip olan Holding, yine gönüllülüğü esas alarak, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileștirme yapar.

Holding’te, üretim ve hizmet sağlama așamalarında kullanılan doğal kaynakların, olușan atıkların, emisyonların ve deșarjların azaltılması, kontrol altında tutulması, mümkün olduğu ölçüde kaynakların yeniden kullanılması ve geri kazanımı önceliklidir. Örneğin Polisan Boya’da, kaynağında azaltma ve ayrı toplama prensipleri ile yapılan iyileștirme çalıșmalarıyla 1.000 kg ürün bașına operasyondan çıkan tehlikeli atık miktarı 6 kg’lardan 4,5 kg’lara düșürülmüștür. Birincil ve ikincil ürün nakliye ambalajlarında geri dönüștürülmesi kolay olan malzemeler seçilmekte, son 10 yıldır Çevko ile ișbirliği içinde piyasaya sürülen ikincil ambalajlar toplatılmakta ve ekonomiye kazandırılmaktadır.

Tüm Holding șirketlerinde enerji verimliliği için operasyonlarda kullanılan gaz, buhar, ısı, elektrik enerjisi kayıpları önlenmekte, ileri teknoloji ile enerji talebi azaltılmakta, daha verimli enerji kaynakları araștırılarak doğal kaynak kullanımı en aza indirilmeye çalıșılmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal yaklașımlar çerçevesinde insanların günlük yașam ihtiyaçları ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurulmasıdır. Holding kültüründe sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyum esastır. Bu amaçla Holding, iklim değișikliği ile mücadelede kurumsal bazda önlemler almak ve gönüllü olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için sektörde öncü olup, 2013 yılında ISO 14064’e göre Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama çalıșmalarını gerçekleștirmiștir. Yine sürdürülebilir üretim prensibi ile 2013 yılında Polisan Boya’da Uluslararası standartlara uygun olarak bașlanan Ürün Yașam Döngüsü ve Çevresel Durum Raporu çalıșmaları devam etmektedir.

100.000 Ağaç

1990'lı yılların bașında Dilovası bölgesindeki 50 dönümlük arazisinin etrafındaki ağaçların kesimine duyarsız kalamayan Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Necmettin Bitlis, Orman Bakanlığı ile irtibata geçmiștir. Orman Bakanlığı kendisine "koru-kullan" yöntemiyle arazisinin yanı bașındaki ormanı devralmasını önermiștir. 2.000 dönümlük kısmı korumak üzere gönüllü olan Polisan Holding, söz konusu tarihten itibaren, 20 milyon TL harcayarak, bu orman arazisinin etrafını tel örgü ve koruma duvarlarıyla çevirmiș, ağaç kesimlerini önlemiș ve "Ağaçlandırma Kanunu" çerçevesinde 100.000 ağaç dikmiștir.

Polisan Okulları

Holding, Malatya ve Dilovası’nda 2 adet Polisan okulu kurmuștur. 1988 yılından bu yana hizmet vermekte olan Mehmet Emin Bitlis Ortaokulu bugünki rakamlarla yaklașık 700.000 TL tutarında bir yatırım ile inșa edilmiș olup, Polisan Holding her yıl düzenli olarak okulun boya ihtiyacını karșılamaktadır. Mehmet Emin Bitlis Ortaokulu, yılda yaklașık 160 mezun vermektedir. 1991 yılından bu yana hizmet vermekte olan Polisan Ortaokulu bugünki rakamlarla yaklașık 4.000.000 TL tutarında bir yatırım ile inșa edilmiș olup, yılda yaklașık 80 mezun vermektedir. Polisan Ortaokulu’nun halk oyunları, boya, okul hizmetli giderleri Polisan Holding tarafından düzenli olarak karșılanmaktadır.

Polisan Eğitim Kültür ve Kapalı Spor Salonu

Geleceğin umutları olan gençlerin daha zinde ve sağlıklı yetișmelerine katkıda bulunmak amacıyla Polisan Holding, Dilovası’nda, Kocaeli’nin en büyük spor salonunu inșa ettirmektedir. Daha önceden Milli Eğitime bağıșladığı Polisan İlköğretim Okulu alanının içinde bulunduğu 16 dönümlük arazide yapımı bașlayan kompleksin, yapım çalıșmaları devam etmektedir. En son teknolojik ekipmanlarla donatılmıș, 7,5 milyon TL’ye mal olacak olan betonarme ve çelik çatılı tesisin, 2.500 kișilik kapasitesi olacaktır. Proje bitiminde, 16 dönümlük arazi üzerinde bir ilköğretim ilkokulu, kapalı spor salonu ile lojmanlar mevcut olacak ve sadece spor salonu için yaklașık 6 dönümlük peyzaj çalıșması yapılacaktır. 5.130 metrekare üzerinde, 2.500 metrekarelik bir kapalı alana, 3 kat olarak inșa edilecek Polisan Kapalı Spor Salonunda, antreman odaları, soyunma odaları, büfe, beden eğitimi, öğretmenler odası, kamara reji odası, eğitmen odası, hakem odası ve lavabolar olacaktır. Aydın gençlerin yetișmesinde katkı sağlayacak proje çerçevesinde, kompleks içine voleybol ve basketbol sahaları yapılacaktır. 3 tarafı tribün olarak planlanan salondaki müsabakaları 1.300 kiși izleyebilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı normları doğrultusunda yapılacak olan salondaki tribünlere protokol için de ayrı bir alan bırakılacaktır.

Her Ses Bir Nefes

Polisan Boya'nın katkılarıyla 4 yıldır gerçekleștirilen "Her Ses Bir Nefes" adlı sosyal sorumluluk projesi, mesleklerinde bașarıları ve güçlü durușlarıyla takdir kazanmıș ünlü kadınları bir araya getirerek, farklı konseptlerde fotoğraf çalıșmaları ile cinsiyet eșitsizliği, çocuk gelinler, eğitim eksikliği, sağlık sorunları, taciz, aile içi șiddet, ekonomik bağımlılık gibi konulardaki sosyal sorunları cesur bir șekilde dile getirerek ve toplumsal farkındalığı arttırarak, kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Her Ses Bir Nefes Projeleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergileri tüm Türkiye’de kadınların yașadığı sorunlara dikkat çekerken, proje kapsamında Polisan Boya tarafından Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın Dayanıșma Merkezi Ofisi ve Kadın Sığınaklarının yenilenme çalıșması ve tadilatının yanı sıra Genç Kız Sığınma Evi Derneği Danıșma Merkezi ve Genç Kız Sığınaklarının kapasitesinin geliștirilmesi ve güçlendirilmesine de katkı sağlanmıștır.

“Her Ses Bir Nefes 4” Projesi, Türkiye’de kadın sorunlarına karșı, çözüm odaklı toplumsal bilinç edinmeyi ve bireysel çarelerden çok kolektif çabalarla çözüme ulașılabileceği bilincini yaygınlaștırmak ve bu bilinci kamuoyu ile paylașarak, kadın sığınma evlerinde kalan mağdur kadınlara destek olmak amacıyla, 2014 yılında, bașarıları ve güçlü durușları ile bilinen 55 kadını bir araya getirdi.

Susturulmuș ve sindirilmiș kadınları temsil etmek üzere “Kafes konsepti”yle fotoğrafları çekilen 55 kadın, fotoğraflarının altında, toplumsal cinsiyet eșitsizliği, çocuk gelinler, eğitim eksikliği, sağlık sorunları, taciz, aile içi șiddet, ekonomik bağımlılık gibi konuları içeren güçlü ve cesur mesajlara yer vererek, kadınların maruz kaldığı “kötü, eșitsiz, insanlık dıșı, ayrımcı, baskıcı, eksik” tutumlara dikkat çekerek, kamuoyunda farkındalık yarattılar.

Belediye Ortak Projeleri

Belediye ortak projelerinde ilk etapta örnek bir sokakta yer alan binaların boya ihtiyacı Polisan Boya tarafından karșılanarak sokağın güzelleștirilmesi sağlanmaktadır. Devamında ise il/ilçe sakinlerine Polisan Boya liste fiyatı üzerinden belirli oranlarda indirimler ve kredi kartına taksit avantajları sağlanarak ödeme kolaylığı sunulmaktadır. Polisan Boya tarafından yaklașık 10 yıldır yürütülen belediyelerle ortak boyama kampanyaları Mardin, Malatya, Erzurum, Isparta, Bitlis, Burhaniye, Kütahya, Kadıköy, Pendik, Beyoğlu, Fatih gibi birçok il ve ilçede gerçekleștirilmiș olup yașam alanlarının değișen çehresi, sakinlerinin nezdinde büyük memnuniyet yaratmıștır.

Fener-Balat Rehabilitasyon Çalıșmaları

Polisan Boya, Fatih Belediyesi’nin, ilçe genelinde yer alan bina cephelerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek ve estetiğe aykırı uygulamaları gidermek amacıyla bașlattığı onarım, yenileme ve rehabilitasyon çalıșmaları kapsamında yer alan ‘Fener-Balat Rehabilitasyon Çalıșmaları’na, kullanılan boyaları tedarik ederek katkıda bulunmuștur.

Fener-Balat rehabilitasyon çalıșmaları kapsamında 136 bina yenilenirken, 36 metruk bina yıkıldı. Cadde ve sokaklardaki yol, kaldırım ve tretuvarlar yenilendi. Balat, boya, badana ve çevre düzenlemeleriyle daha yașanılabilir bir hale gelirken, bu bölge için gerekli ilgi ve alaka da sağlanmıș oldu.

Șehrini Boya

Polisan Boya’nın boya, malzeme sponsoru olduğu projede, Koç Özel Lisesi, Enka Lisesi ve Hisar Eğitim Vakfı’nın lise öğrencileri “Șehrini Boya” Projesi için bir araya gelmișlerdir. 2012’de Kağıthane’deki evleri renklendiren öğrenciler, 2013’te Șișli’nin Ayazağa Mahallesi’nde 10 evi renklendirerek, güzelleștirmișlerdir. Șu ana kadar 4.000 metrekarelik alanın renklendirildiği proje kapsamında öğrenci bulușmaları devam ederek, ihtiyacı olan evler Polisan Boya ile renklendirilecektir.

İstanbul’un Yıldızları

Küresel düzeyde dünyanın öncü çocuk savunucusu olan UNICEF, çocukların refahını arttırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulașma olanağını sunmak için yerel düzeyde çeșitli ortaklarla birlikte çalıșmalar yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda da “İstanbul’un Yıldızları” Projesi ile 9-14 yaș arası okul dıșı kalmıș 90.000 çocuğun hızlandırılmıș eğitimle yașıtlarının seviyesine getirilmesi için gerekli fonların yaratılması ve her yıldız sayesinde 100 çocuğun okutulması hedeflenmiștir. Holding’in destek verdiği proje, Türkiye’nin ünlü isimlerinden Așkın Nur Yengi, Haluk Bilginer, Ayșe Kulin, Rafet El Roman, Ebru Akel, Deniz Akel ve Kenan Doğulu’nun ișbirliği ile gerçekleștirilmiștir. Burada amaç sanatçıların dünyasını ve yeteneklerini milyonlarca izleyiciyle bulușturmak ve aynı zamanda yıldızların müzayededeki değerlerini arttırarak çocukların aydınlık geleceğine daha fazla katkıda bulunmayı sağlamaktır.