Tarihçe

Polisan Holding A.Ş. 13.06.2000 tarihinde 50.000 TL kuruluş sermayesi ile Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ettirilerek kurulmuştur. Son durum itibariyle Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000 TL'dir.