Vizyon, Misyon, Stratejik Öncelikler

Misyonumuz

Üreteceğimiz üstün hizmet ve ürünlerle Türk toplum ve ekonomisinin gelişiminde pay sahibi olmak, çevreye ve bulunduğumuz sektörlere yüksek katma değer yaratmaktır.

Vizyonumuz

 • Türkiyenin en saygın grup şirketlerinden olmak
 • İnsanların çalışmak için can attığı şirketler grubu olmak
 • Rekabet ettiğimiz sektörlerde lider olmak ve öyle tanınmak

Bunun sonucunda müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza, sürdürülebilir büyüme ve yüksek getiri sağlamaktır.

Stratejik Önceliklerimiz




Hissedarlarımız için maksimum değer yaratmak üzere

 • Süregelen işleri kârlı bir şekilde büyümek,
 • Grup şirketleri arasında maksimum sinerji sağlamak,
 • Yüksek marjlı yeni iş kollarında büyümek için stratejik ortaklıklar kurmak
 • Holding'in portföyündeki diğer varlıkları değerlendirmek
 • Profesyonel yönetim ile yüksek kurumsal yönetim standardlarını sürdürmektir.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük ve şeffaflık
 • Bağlılık/vefa
 • Güvenilirlik
 • Mütevazilik
 • Yenilikçilik
 • Çevre duyarlılığı
 • İnsan sağlığı

İlkelerimiz

 • Çalışan çıkarı ile şirket çıkarları aynıdır.
 • Başarımızın temeli yaratıcı olmamızdır.
 • Çalışanlarımız sonuç ve çözüm odaklıdır.
 • Her birimiz işimizin uzmanıyız ve takımın bir parçasıyız.
 • Girişimcilik holding ruhunun özüdür.
 • İşimizi sahiplenerek kazanmaya/başarmaya odaklıyız.