TR EN

Değerli Paydaşlarımız,

İklim değişikliği etkilerinin ve coğrafi anlaşmazlıkların küresel ekonomiyi derinden etkilediği bir yılı geride bıraktık. 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen, Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş Depremi geçen yıl yaşadığımız en önemli olaydı. Bu felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevdiklerine, tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Bir yılı aşkın sürenin geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşı, yaşanan insani dramın yanında özellikle Avrupa ekonomisini olumsuz etkilemeye, ticaretin koşullarını zorlaştırmaya devam ediyor. İklim değişikliğinin etkilerini ise her gün artan oranlarda hepimiz hissediyoruz. Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile AB'nin 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma, 2030 yılına kadar %55 emisyon azaltım hedefleri kapsamında hem ülkelerin hem de şirketlerin hedeflerine ulaşmak için daha fazla yatırım yaptığı ve düzenlemelerin uygulanmaya başladığı bir yıl oldu. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde çalışmaların ülkemizde de hızlandığını ve 2026 'da seçilen sektörlerdeki Sınırda Karbon vergisi ile başlayacak olan  mali yükümlülükler nedeniyle özellikle ihracatçı şirketlerin bu konuda daha fazla yatırım yaptığını gördük.

Küresel Enflasyon, Talep Daralması ve Büyüme Etkisi

Geride bıraktığımız ve şirketler için pek çok meydan okuma ile dolu olan 2023’te ‘enflasyon’ küresel ekonomiyi en çok etkileyen başlıklardan biri olmaya devam etti. Gelişmiş ülke merkez bankalarının hızla yükselen enflasyonla mücadelesi devam ediyor. 2008’de ABD Kredi Krizi ile başlayan ‘parasal genişleme’ stratejisi, istenildiği kadar hızlı olmasa da yavaş yavaş terk ediliyor. Kuşkusuz, küresel ticaret dinamiklerinin değişmesi, teknolojinin liderliğinde gelişen yeni pazarlar ve tüketim alışkanlıkları, artan dünya nüfusu gibi faktörler bu stratejiyi derinden etkiliyor. Geçen yılın ticari dinamiklerini en çok etkileyen temel sebepler arasında ise enerji fiyatlarındaki gerileme bulunuyor.

Jeopolitik gelişmeler sonucu 2022’nin üçüncü çeyreğinden itibaren başlayan talep daralması ülkemizi ve kimya sektörünü de ciddi şekilde etkiledi. Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdü. Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede daha zayıf oldu. OECD, küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olacağını öngörüyor. Kuşkusuz bu rakamlarda Gelişmekte Olan Ülke performanslarının etkisi büyük. En büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği’nin 2023 büyümesinin yüzde 0,5 olduğu görülüyor. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı Almanya’nın geçen yıl yüzde 0,1 daraldığını da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu yıl küresel ticaret dünyası, savaşların etkisi, enerji fiyatları ve yenilenebilir enerji kullanımı, küresel enflasyon ile mücadelede merkez bankalarının hareket planları, Avrupa Birliği’ndeki ekonomik yavaşlama, Net Sıfır hedeflerine yönelik yatırımlar ve finansmana erişim imkanları ile şekillenecek.

“İhracat ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyum Ana Başlıklar Olacak”

Küresel ekonominin önemli bir parçası olan Türkiye de enflasyon ile mücadele ediyor. 2023’te ekonomi stratejisi değişikliği ile parasal sıkılaştırma dönemine geçtik. Faizlerin artırılması ve destekleyen ek tedbirlerin devreye girmesiyle enflasyonda gerilemenin özellikle bu yılın ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. Alınan önlemlerle birlikte baz etkisi beklentilerden daha hızlı bir düşüş sürecine girmemize neden olabilir.

Türkiye ekonomisi 2023’te yüzde 4,5 büyüme rakamını yakalamayı başardı. Bunun yanı sıra ihracatımız rekor kırarak 255,8 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamlarının alt kırılımında kimya sektörünün 30,5 milyar dolarla ikinci büyük sektör olduğunun da altını çizmek isterim. Türkiye’nin deprem felaketine rağmen hızla toparlanarak 2023’te başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. 2024 için Orta Vadeli Planda açıklanan büyüme rakamı yüzde 4. OECD ise Türkiye’nin 2024’te yüzde 2,9 büyüme gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Dinamik ve rekabetçi Türkiye ekonomisinin pek çok kez olduğu gibi bu yıl da beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirmesi en büyük temennimiz.

2024 ise Türk iş dünyası için yeni zorlukları gündeme getiriyor. Öncelikle finansman koşullarının parasal sıkılaştırma nedeniyle zorlaşması bekleniyor. İş dünyasının bu yıl verimlilik artışı için önemli yatırımlar yapacağını ve yenilikçi dijital stratejiler geliştireceğini söyleyebilirim. İhracatımız için son derece hayati önem taşıyan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çalışmaları bu yıl hızlanacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 1 Ekim 2023’te başladı. Geçiş dönemini takiben 2026’da Sınırda Karbon Vergisi uygulaması devreye girecek. Türk sanayicisinin önünde çok hızlı harekete geçmesi gereken iki yılı var. Ve tabii ki ihracat stratejilerimiz 2024’ün ana başlıklarından biri olacak.

Kurumsal Yönetim Dönemi Başladı

Polisan Holding ve iştirakleri için 2023’ün değişim yılı olduğunu söyleyebilirim. Saygıdeğer hissedarlarımız Bitlis Ailesi’nin uzun bir süre boyunca üzerinde çalıştığı kurumsallaşma stratejisi geçen yıl ortasında hayata geçti. Türkiye’de daha önce bir benzeri olmayan yeni model ile Bitlis ailesi üyeleri yönetim kurulundaki yerlerini kendilerini temsil eden profesyonel yöneticilere bıraktı. Mehmet Emin Bitlis, 2017’de Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına geldiğinde öncelikle faaliyet alanlarına odaklanma stratejisini uyguladı ve yüksek performanslı, çevik ve sürdürülebilir bir şirket yapısı dizayn etti. Yaklaşık altı yıl süren bu büyük değişimin son halkası olarak da kurumsal yönetimi güçlendirmek adına yönetim kurulunda temsilcilerini görevlendirme kararını uygulamaya aldı. Bu takdire şayan ve cesur kararla birlikte şirketin yönetim kurulu yapısı değişti ve çalışmalarımıza başladık. Polisan Holding için güçlü bir sıçrama tahtası olacak bu stratejiyle birlikte ben ve temsilci çalışma arkadaşlarım; etkin risk, performans yönetimi ve insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklandık. İlk altı aylık dönemimizde Polisan Holding’in finansal performansına bakarak iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Yönetim Kurulu olarak, yıl içinde grup şirketlerinin gelirlerini ve kar marjlarını artıracak bir dizi önlem aldık ve yılın ilk yarısındaki olumsuz sektörel gelişmelere rağmen yılın ikinci yarısında önemli bir gelişme sağladık. 2023 yılının ikinci yarısında hem gelir hem FAVÖK rakamlarımızı geçen yıla göre göre gözle görülür bir şekilde yükselttik. Sektör açısından zor geçen bir 2023 yılı ilk yarı sonrasında, ikinci çeyrekte aldığımız aksiyonların sonuçlarını üçüncü çeyrekte görmeye başladık ve neticede 2023 yılında 997 milyon TL FAVÖK ve 748 milyon TL net kar elde ettik.   

“2025’te Sıfır Emisyon Hedefimizle Sürdürülebilirlik Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Covid-19 salgını sonrasında artan farkındalık ile iklim değişikliği ile mücadele şu anda küresel ticaretin bir numaralı gündem maddesi. Polisan olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. 2012’den bu yana halka açık şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir olma ilkeleri ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yönde, şirketin ekonomik performansını yıllık faaliyet raporları ile paydaşlarımızla paylaşıyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı bir şirket olarak, değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla insan hakları, çalışma standartları, iklim krizi, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda çalışmalar yürütüyor ve iş birliği yapmak için çaba harcıyoruz. 2023’te, Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çalışmalarımızın kapsamını Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni dahil ederek genişlettik. Ülkemizin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine, 2030 için COP27 de paylaştığı niyet beyanlarına, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı kapsamındaki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (CBAM) ve ilgili diğer yeşil dönüşüm düzenlemelerine uyum için çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte, 2025 hedeflerimize yönelik stratejilerimizi, değişen koşullara hızla adapte olacak ve revizyona açık bir dinamik yönetim sistemi ile uyguluyoruz.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne yönelik raporlarını sunmaya devam ediyor. 7 yıldır Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi koruyoruz. Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) 2023 derecelendirme sonuçlarında Polisan Holding'in İklim Değişikliği skoru B+ olarak açıklandı. CDP Su Güvenliği başlığında da aldığımız B+ skoru ile global ortalamanın üzerine çıkmayı başardık. Çevreye duyarlı yaklaşımımız ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma kararlılığımız bir kere daha onaylanmış oldu. Polisan Holding olarak sürdürülebilirlik stratejilerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.

“2024 Stratejimizi Verimlilik ve Kar Artışı Üzerine Geliştirdik”

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomiyi tehdit eden ve bizim de etkilendiğimiz yüksek enflasyon ve resesyon ikliminde Polisan Holding olarak önemli adımlar attık. Öncelikle operasyonlarımızı sıkı bir finansal disiplin çerçevesinde yönetmeye devam ettiğimize dikkat çekmek istiyorum. Enflasyon ve kur baskısı pek çok şirketi olduğu gibi bizim de operasyonel maliyetlerimizi artırıyor. Maliyetlerdeki bu artışı telafi etmek için tüm şirketlerimizde iki önemli başlıkta çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle faaliyet gösterdiğimiz iş kollarında yeni müşteriler bulmaya odaklanarak gelirlerimizi artırdık. İkinci olarak da operasyonel verimlilik konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu stratejinin çıktılarını finansal raporlarımızda görmeye başladık.

2024 yılında ana hedefimiz yakaladığımız olumlu ivmeyi devam ettirerek, karlılığımızı ve büyümemizi artırmak. Polisan Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm pazar ve piyasalardaki yatırım planlarımızı ve ticari aksiyonlarımızı dinamik bir şekilde güncelleyerek, ilerlememizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu vesile ile, Polisan Holding Yönetim Kurulu adına, değişim süreci ve sonrasındaki destek ve özverili çalışmaları için tüm paydaşlarımıza içten teşekkürü borç bilirim.

Tayfun Bayazıt


Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.