TR EN

Değerli Paydaşlarımız;

Yakın tarihimize damga vuran pandemiye sosyal ve ekonomik anlamda hızla adapte olmaya çabalayarak başladığımız 2021 yılı başında gündemimiz, Büyük Sıfırlama teması ile gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu idi. Lakin, Büyük Sıfırlama, pandeminin insan, çevre ve ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın en hızlı şekilde onarılmasını ve daha adil, sürdürebilir, dayanıklı bir sosyal ve ekonomik sistemin kurulmasını hedefliyordu. Dolayısıyla, 2021 yılına, Dünya devletlerinin hemfikir kalacağı bir iyileşme planı ve hızlı bir aşılama süreci sayesinde daha olumlu bir beklenti ile başladık. Covid’in yayılımı ile Forum ötelenirken, tedarik zincirinde süregelen sorunlar, global ortamdaki orantısız aşılama süreci, ülkelerin ekonomik büyümelerindeki farklar, iş gücündeki dengesiz toparlanma ve enflasyonist ortam insan hayatını ve de küresel ekonominin ritmini etkilemeye devam etti. Bu süreçte, sürdürülebilir büyümenin ancak ulusal ve uluslararası anlamda koordineli politikalar ve finansal tedbirler ile mümkün olacağı bir kere daha kanıtlanırken, iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlendi, dijital ve yeşil dönüşüm girişimleri hızlandı. Dolayısıyla, dünya, virüsün yeni varyantları ile yaşamayı yeni normal olarak kabul ederken, birçok ülkede talep hızla toparlandı. IMF, Ocak 2022 tarihinde yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nda, 2020 yılında %3,5 oranında daralan dünya GSYİH’sının, 2021 yılında %4,4 oranında büyüyeceğini tahmin etti.

 

2021 Yılında Pandemiye Rağmen Güçlü Bir Finansal Performans Sergiledik

2021 yılında Polisan Holding olarak, insan kaynağımızı güçlendirmeye yönelik aksiyonlarımızı ve Sağlık Güvenlik-Çevre, dijital dönüşüm, inovasyon, sürdürülebilirlik ve nakit yönetimi alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürdük. 2021, pandemi, tedarik zinciri ve lojistik kaynaklı problemlere rağmen, “Geleceğin Polisanı” vizyonumuzun meyvelerini almaya başladığımız başarılı bir yıl oldu. Kansai Paint ile %50 oranındaki iş ortaklığımız; konsolide edilmeyen Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine gelirlerimiz %63,5 artarak 3.557,8 milyon TL’ye çıktı. Artan hammadde maliyetlerinin operasyonel kârlılığımızdaki baskısını 2,1 y.p. ile sınırlı tutarak %17,0 seviyesinde kuvvetli bir FAVÖK marjı kaydettik. Kombine net kârımız ise %64,1 oranında yükselerek, 306,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Stratejilerimizi Hayata Geçirecek Yatırımlar Gerçekleştirdik

İş kollarımızda, stratejilerimizi hayata geçirecek yatırımlar gerçekleştirdik. Yatırım kararlarımızı sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijitalleşme ekseninde aldık. Kimya operasyonlarımızı, yeniden değer zincirimizin oda ğına alarak, Polisan Kimya’da yeni reçine tesisi yatırımına başladık. Polisan Hellas’ta r-PET (geri dönüştürülmüş PET) grubunda yatırım yapacağımız projeleri belirledik. Poliport’ta, tüm liman operasyonlarımızda uçtan uca otomasyonu sağlamak üzere AION adı ile başlattığımız projemiz sayesinde verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırıp, operasyonel riskimizi minimize ediyoruz. Öte yandan, büyümeye yönelik yatırımlarımız bu yıl da sürdü ve uzun dönemli stratejik planımız doğrultusunda sıvı yük kapasitesini 436.000 ㎥’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hem kimya, hem boya operasyonlarımızda katma değerli ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye yönelik AR-GE yatırımlarımıza devam ettik. Boya operasyonumuzun AR-GE Merkezi, modern ve son teknolojiler ile donatılmış yeni binasına taşındı.

Yeni Misyon, Vizyon ve Değerlerimizi Belirledik

2021 yılı, dönüşüm programımızı yeni misyon, vizyon ve değerlerimiz ile taçlandırdığımız bir dönüm noktası da oldu. Bizi bu günlere taşıyan güçlü köklerimizin ve 58 yıllık tarihimizin insan kaynağımızdan beslendiği bilinci ile, bu dönemeci “Polisan Takımı” olarak aldık. 2021 yılı içerisinde, yönetim kurulu üyelerimizin ve Grup Şirketlerimizin farklı kademelerinden beyaz yakalı çalışanlarının %50’sinin aktif olarak katıldığı bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Sürdürülebilir büyüme için, var olan iş kollarımızdaki ya da yeni segmentlerdeki potansiyelleri, verimliliğimizi artırmak üzere portföyümüze alabileceğimiz, geliştirebileceğimiz ya da vazgeçebileceğimiz ürünleri, Holding bünyesindeki varlıklarımızı hep birlikte değerlendirdik. Çalışanlarımızı daha fazla inisiyatif almaya teşvik ettiğimiz yeni performans yönetim sistemimizi de bu yıl hayata geçirdik.

 

Değişen Dengelerle Ortaya Çıkan Yeni Fırsatları Değerlendirecek Donanıma Sahibiz.

Farklı iş kollarında faaliyet gösterdiğimiz kimya endüstrisi imalat sektöründe neredeyse her ürüne dokunarak, global ekonomi için direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 5,7 trilyon ABD doları tutarında bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin ticaret hacminin neredeyse yarısını oluşturan, en önemli ticaret ortağımız Avrupa, dünyanın ikinci büyük kimyasal üreticisi konumunda. Fitch Ratings tarafından yapılan bir çalışmaya göre de, Türkiye jeopolitik konumu ve maliyet avantajları dolayısıyla, Avrupa’da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç sağlayacak ülkeler arasında listeleniyor. Ancak, Türkiye’nin bu fırsattan fayda sağlaması için ilerleyen dönemde, Avrupa Birliği’nin “Yeşil Mutabakat – Green Deal” adı ile sunduğu ve 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesini (decoupling) ve bu dönüşümün adil ve herkesi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediği inisiyatif paketine uyum sağlayacak standartları karşılaması gerekiyor. Polisan Holding olarak, boya ve kimya alanındaki iki dünya devi uluslararası ortağımız, her biri donanımlı liderlerimiz, takım ruhu ile hareket eden, hızlı, esnek ve çözüm odaklı Polisanlı çalışanlarımız, etkin iç denetim süreçlerimiz ve aktif komitelerimiz ile artık güçlü bir kurumsal yapımız var. Son yıllarda gerek dijital dönüşüm, gerekse sürdürülebilirlik odağı ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız sayesinde, Yeşil Mutabakata hızla uyum sağlayarak, yeni fırsatları değerlendirecek donanıma sahibiz. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında, geçtiğimiz günlerde kaydettiğimiz not artışı da, Avrupa Birliği’nin ön gördüğü koşulları karşılamada, ülkemizdeki benzerlerimize kıyasla daha avantajlı durumda olduğumuza işaret ediyor.

Birlikte Kararlaştırdığımız Ortak Hedeflerimizi Gerçekleştireceğimize İnancım Tam!

Polisan Holding olarak, tarihimizin en radikal dönüşüm programına hep birlikte imza atarken, temelleri özgüven, karşılıklı güven ve sevgi üzerine kurulu kurum kültürümüzü koruyacağız. Müşteri odaklı, yaratıcı, iş birliğine açık ve gönüllü olma değerlerimiz çerçevesinde, yaşanabilir bir dünya için, çevre dostu ürün ve uygulamalarımız ile değer yaratmaya devam edeceğiz. Grup şirketlerimizin yarattığı sinerjiler ile global bir marka olma yolunda emin adımlar ile ilerlerken, tüm paydaşlarımızın faydasını gözeteceğiz. Özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin daha zinde ve sağlıklı yetişmelerini önceliklendiriyor, her yıl olduğu gibi okullarımız ve spor kompleksimizde yüzlerce gencin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl da, başarılarıyla gurur duyduğumuz İşitme Engelli Voleybol Erkek A Milli Takımı’nın sponsoru olduk. Pandemi nedeniyle 2022 yılının mayıs ayına ertelenen 24. Olimpiyat Oyunlarında, takımımızın yanında olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Polisan Takımı olarak kendimizi en büyük rakibimiz kabul edip, sürekli gelişime açık bir şekilde, ortak akıl ile belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Bu vesile ile, Polisan Holding Yönetim Kurulu adına, bu değişim sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.


Mehmet Emin Bitlis
Yönetim Kurulu Başkanı

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.