İK Politikamız

Polisan Holding İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları

Türkiye’nin en saygın grup şirketlerinden birisi olmak, herkesin çalışmak için can attığı bir şirketler grubu olmak, rekabet ettiğimiz sektörlerde lider olmak ve öyle tanınmak vizyonuyla hareket eden Polisan Holding; boya, kimya, plastik kimya, tarım, tekstil, inşaat ve liman işletmeciliği olmak üzere 6 farklı sektörde 9 güçlü iştirak şirketi ile faaliyet göstermekte ve tüm alanlarda başarıyı hedeflemektedir.

Bu başarının temelini oluşturan en önemli güç çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağı yapısı oluşturmak, ortak idealleri paylaşan, bilgi birikimi tam, konusunda uzman çalışanlar yetiştirmek temel stratejimizi oluşturmaktadır.

Bu başarının temelini oluşturan en önemli güç çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağı yapısı oluşturmak, ortak idealleri paylaşan, bilgi birikimi tam, konusunda uzman çalışanlar yetiştirmek temel stratejimizi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda insan kaynakları politikamızın temeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • Şirket hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak
  • Yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının artırılmasına katkıda bulunmak
  • Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek
  • Sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri artırmak
  • Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım

Polisan Holding bünyesindeki şirketlerimizin insan kaynağı ihtiyaçları, kısa ve orta vade stratejik hedefler doğrultusunda karşılanır. Şirketlerimize eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılması hedeflenir. İşe alımda holding yetkinliklerine uygun ve gelişim potansiyeli olan kişiler seçilir.

Eğitim

Holding stratejileri, hedefleri ve misyonu doğrultusunda çalışanlara eğitim ve gelişim desteğini vererek kurumun performansının gelişimine katkı sağlanması amaçlanır. Bu kapsamda düzenli, sürekli ve sistematik eğitim verilir. Bu nedenle açık, paylaşılan ve prensipleri olan eğitim stratejileri oluşturulur ve kuruma özel, ihtiyaç analizi ve tasarım aşaması içeren, sonuçlarının ölçümlendiği ve izlendiği eğitim yönetimi uygulanır.

Kariyer Yönetimi

Polisan Holding’de kurum vizyon, misyon ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarına getirilmesi hedeflenir. Şirketlerimizin büyüme hedef ve stratejilerine paralel olarak açık pozisyon oluşması halinde sorumlulukların artışı dikkate alınarak çalışanların terfi etmeleri sağlanır.

Performans Değerlendirmesi

Şirket hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla bireysel performans yönetimi yapılarak çalışanların ve şirketin daha iyi sonuçlar elde etmesi sağlanır. Bu amaçla yılda bir kez çalışanların iş sonuçlarına katkısı ve yetkinliklerindeki gelişimi ölçülür. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişiler saptanarak çalışanların gelişim ihtiyacı belirlenir.

Ücretlendirme

Uygulanan ücret politikasıyla, holding şirketlerine, yüksek yetkinliğe sahip çalışanların katılması, motive edilmesi ve şirket bünyesinde tutulmasının sağlanması hedeflenir. Genel ekonomik şartlar göz önüne alınarak personelin hedef ve yetkinlik performansı dikkate alınarak ücreti belirlenir.