İş Ortaklıkları Yönetim Kurulu

POLİSAN KANSAI BOYA
Hitoshi Nishibayashi Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Yıldıran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Çağaşan Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Yazıcı Yönetim Kurulu Üyesi
Takashi Wakatsuki Yönetim Kurulu Üyesi
Takashi Tomioka Yönetim Kurulu Üyesi