İştirakler Yönetim Kurulu

ROHM AND HAAS
Mehmet Emin Bitlis Yönetim Kurulu Başkanı
Saju Joseph Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alberto Logiudie Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Yıldıran Yönetim Kurulu Üyesi
M. Selçuk Denizligil Yönetim Kurulu Üyesi
Omar Ayoub Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cemal Drahor Yönetim Kurulu Üyesi