Raporlarımız

Çevresel ve sosyal performansımızı ve ekonomik başarılarımızı 2015 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Raporumuzda siz paydaşlarımızın görüşüne sunmuştuk. Operasyonlarımızda yalnızca ekonomik kârlılığa odaklı bir stratejimiz olmadığını, aynı zamanda dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal sorunlarla savaşmayı da bir yönetim stratejisi haline getirdiğimizi tüm paydaşlarımızla şeffaf ve tarafsız bir şekilde paylaşmak üzere çıktığımız bu yoldaki kararlılığımızı 2016 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Raporumuz ile de sürdürmekteyiz.


2017


Sürdürülebilirlik Raporumuz


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Haritası


  Özet Rapor Videomuz

2016


Sürdürülebilirlik Raporumuz


   Özet Rapor Videomuz

2015


Sürdürülebilirlik Raporumuz