TR EN
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİ

Bu politika belgesi, Polisan Holding ve grup şirketlerinin, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini, konunun önemini ve önceliğini içermektedir.

Polisan Holding ve grup şirketleri; sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Polisan Holding ve grup şirketleri, faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetir ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutarlar. Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamını iş faaliyetleri ve onların etkileriyle sınırlı görmez, toplum ve çevre için en iyi olanı, dikkate alarak belirler.

Güçlü ve çağdaş bir toplumun; evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunan çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanan Polisan Holding, bu yaklaşımla toplumu bilinçlendirmeye yönelik olan ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem verir.

Polisan Holding’in sosyal sorumluluk uygulamalarında esas aldığı temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.
 • Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratır.
 • Her türlü faaliyetinden doğabilecek çevresel etkiyi sorumluluk bilinciyle yönetir. Bu kapsamda tüm iştirakleri faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belir ve uygular.
 • Sosyal sorumluluk konularında çalışanlarında farkındalık oluşması için çaba gösterir; yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda onları destekler.
 • Yatırımlarının bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretir veya bu tür projelere destek verir.
 • Yatırımlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş ve yenilikçi nesillerin yetişmesine katkıda bulunur.
 • Yürüttüğü bütün sosyal sorumluluk çalışmalarının ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratmasına özen gösterir.  
 • Şirketlerinin sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri başarıyı, şirket performanslarının değerlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate alır.
 • Gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini yıllık faaliyet raporu ve web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşır.

Sosyal sorumluluk modelinin odağında faaliyet gösterdiği bölgelerde sürdürülebilir değer yaratmak bulunan Polisan Holding ve grup şirketleri; 1964 yılından bu yana pek çok toplumsal yatırıma öncülük yaptı. Yürüttüğü projelerle toplunda kalıcı bir etki bırakmayı ve hafızalarda köklenmeyi hedefleyen Polisan Holding, 2022-2025 yılları arasında aşağıdaki konularda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütecektir.

Polisan Holding

 • Toplumsal Fayda (Bölgesel)
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Eğitim (Kız Çocukları/Bölgesel)
 • Polisan Kimya
 • Biyoçeşitlilik

Polisan Kansai

 • Sanat
 • Spor
 • Kadına Şiddet

Poliport

 • Deniz Sporları
 
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

 

 

 

SPONSORLUK

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.