TR EN

2022 Performansımız

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Polisan Holding

  • Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 44 şirketten biri
  • Kasım 2018 – Ekim 2019 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 50 şirketten biri
  • Kasım 2019 – Ekim 2020 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 56 şirketten biri
  • Aralık 2020 – Ekim 2021 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 58 şirketten biri

olmuştur.

 

__Değerlendirme hakkında bilgi

Son yıllarda borsalar çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklere ilişkin şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten sürdürülebilirlik platformları oluşturmaktadırlar. Borsa İstanbul’un da bu amaçla oluşturduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi; şirketlerin çevre, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki performanslarına göre dahil edildikleri platformdur. Değerlendirme, Borsa İstanbul adına Londra merkezli bir bağımsız araştırma şirketi olan Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) tarafından uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapılmaktadır. EIRIS, BIST 50 listesinde yer alan tüm şirketleri ve BIST 100 listesinde yer alan gönüllü şirketleri değerlendirmektedir.

Politikalarımızda yer alan kaliteli, çevreci, sağlıklı ürün ve hizmetleri sunarak toplumun ve müşterilerimizin yaşamlarını daha iyi kılma, teknoloji ve kalite, sağlık, emniyet ve çevre şartları ile uyumlu olma taahhütlerimiz doğrultusunda 1997 yılında Holding bünyesindeki Polisan Boya, Poliport Kimya ve Polisan Kimya şirketlerimiz ile Üçlü Sorumluluk Taahhüt’ünü imzalayarak programa dahil olduk. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan bu program ile uyumlu çalışmalar yürütüyoruz.

Polisan Kansai Boya GEBKİM Üretim ve Depolama Tesisi “LEED Gold” sertifikası almaya hak kazanmış ve Türkiye’de LEED sertifikalı 23. Üretim Tesisi olmuştur.
 

ISO 14025 Standardı ve EN 15804 Normuna göre bağımsız olarak onaylamış EPD belgelerimiz;
 

 

__Değerlendirme hakkında bilgi

Polisan Kansai Boya olarak bu değerlendirmeleri 4 ürünümüzde gerçekleştirerek ISO 14025 Standardı ve EN 15804 Normuna göre bağımsız olarak onaylamış ilk Çevresel Ürün Beyan (EPD) belgelerimizi 2016 yılında almaya hak kazandık. Böylelikle Polisan Kansai Boya olarak Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Products Europe) tarafından kurulan ve Avrupa’da EN 15804 Normu uyumlu EPD belgeli yapı ürünlerinin yayınlandığı ECO Platform’a da kayıt olan ilk Türk boya üreticisi ve Avrupa’da sektöründe 3. firma olduk.

EPD kurallarına göre lokasyon ve operasyon değişikliklerinde belgelerin yenilenmesi gerekmektedir. Endüstri 4.0 uyumlu teknoloji ile donatılmış GEBKİM’deki yeni boya fabrikamıza ait enerji ve çevre boyutları üzerinden 2019 yılında Tip III çevre etiketlerimizi (EPD) yeniledik. Ürünlerimizin çevresel boyutları, hammadde eldesinden müşteriye teslimine kadar geçen yaşam döngüsü boyunca analiz ettik. Üçüncü taraf bağımsız kuruluş tarafından doğrulanan belgelerimiz The International EPD System ve EPD Turkey veri tabanlarında yayınlandı. Yeşil bina sertifikalı proje ihalelerinde rekabet avantajı sağlayan belgelerimizin 23.02.2025 tarihine kadar geçerliliği bulunmaktadır.

Bu çalışmamız da Avrupa Yapı Malzemeleri Normu yeni versiyonunda hazırlanmış Avrupa ve Türkiye’deki ilk EPD çalışması unvanını kazandı.

 

AdBlue© ürünümüz, NOx egzoz gazı emisyonlarını % 80 azaltarak ve dizel tüketiminde % 4'lük bir tasarruf sağlayarak hava kirliliğini, kaynak kullanımını ve dolayısıyla iklim değişikliğinin etkisini azaltmaktadır. Grup şirketlerimizden Polisan Kimya, kamyon, otobüs, iş makineleri ve hafif ticari araçlarda kullanılması zorunlu olan ve zararlı egzoz gazlarını, su buharı ve zararsız azota dönüştürmek amacıyla kullanılan AdBlue ürününün 2010 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük üreticisi ve satıcısı konumundadır.

Çevresel sürdürülebilirlik için; biyoçeşitliliğin korunması amacıyla endüstriyel faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi kilit rol oynamaktadır.

Polisan Holding olarak tüm projelerimizde ve kapasite artışlarında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği gereği biyoçeşitliliğe ilişkin unsurlar değerlendirilmektedir.

Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki tesisimiz organize sanayi bölgesinde bulunmakta olup tesisimizin yeri ve etki alanı ÇED Yönetmeliği’nde belirtilen “Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar”, “Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar” ve “Duyarlı Yöreler”de yer almamaktadır. Bu nedenle halihazırda herhangi bir sivil toplum örgütü, konuyla ilgili uzman ve/veya kurum ile biyoçeşitlilik aksiyon planları (BAP) hazırlama yada biyoçeşitlilik başlatma girişimimiz olmamıştır. Ancak şirketimiz, yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik Orman Bakanlığı'ndan koruma amaçlı 49 yıllığına devraldığı 2000 dönüm araziye "Ağaçlandırma Kanunu" çerçevesinde 20 Milyon TL harcayarak 100,000 ağaç dikmiştir. Yanı sıra şirketimiz doğal kaynak verimliliği, atık, atık su, emisyon gibi çevresel boyutların etkin yönetimi ile de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır.

WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Türkiye’nin Canı Kampanyası ile Biyoçeşitliliği Destekliyoruz

Polisan Kansai Boya olarak WWF-Türkiye‘nin yürüttüğü “Türkiye’nin Canı” kampanyasına destek oluyoruz. Yaptığımız bağış, Anadolu’nun tehlike altında ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunmasına yönelik yerel projelere aktarılıyor.

Katılım Sertifikası

 

 


 

Ayrıntılı bilgi için: www.turkiyenincani.org

 

2022 Yılı PKB ve PP Performansımız

Ecovadis"ten Gümüş Ödül

   

Polisan Kansai Boya Ecovadis Performans Notu

Poliport Kimya Ecovadis Performans Notu

Poliport Kimya ve Polisan Kansai Boya şirketlerimizin 2021 yılı sürdürülebilirlik performansı, küresel derecelendirme platformu Ecovadis tarafından Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satın Alma başlıklarında 21 kriterde değerlendirilmiştir. Buna göre, Polisan Kansai Boya sürdürülebilirlik performansıyla boya sektöründe en iyilerin bulunduğu %8'lik dilime girmeyi başarırken Poliport, depolama sektöründe "en iyi %15" dilimine girmeye hak kazanmış ve raporlama döneminde Gümüş Ödül'e layık görülmüştür.

Poliport Kimya şirketimizin 2018 yılında Gümüş ve 2020 yılında Altın ödülleri bulunmaktadır.


2019 Yılı Performansımız

Şirketimiz, Altın Bilinirlik Seviyesinde (Gold Recognition Level) yer almaya hak kazanmıştır. Platformda değerlendirmeye tabi tutulan şirketler arasında en iyi %5’lik dilimde yer almıştır.

2018 Yılı Performansımız

Şirketimiz, Gümüş Bilinirlik Seviyesinde (Silver Recognition Level) yer almaya hak kazanmıştır. Platformda değerlendirmeye tabi tutulan şirketler arasında en iyi %30’luk, sektöründe ise en iyi %10’luk dilimde yer almıştır.

 

 

__Değerlendirme Hakkında Bilgi

Poliport Kimya Nisan 2018 tarihinde, TfS (Together for Sustainability)* girişimi aracılığı ile EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne katılım daveti almış ve Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satınalma başlıklarında 21 kriterde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu kriterler; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve BM İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri gibi uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Together for Sustainability (TfS) girişimi 2011 yılında, kimya endüstrisi tedarik zincirinin sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmek ve geliştirmek için kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle toplam 21 kurucu üyesi bulunan girişim, küresel bir denetim programı oluşturmak üzere EcoVadis derecelendirme platformu ile işbirliği yapmaktadır.

 

 

Polisan Holding ailesi olarak yarım asrı aşkın faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki uzun vadeli gelişme ve istikrarımızın, Sürdürülebilirlik konularına karşı olan bilincimizin getirdiği bir sonuç olduğuna yürekten inanıyoruz. Ekonomik gelişimimizi sağlarken iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi gibi çevresel problemler ve insan hakları ihlali gibi sosyal sorunlara çözüm üretmeye yönelik öngörülü yaklaşımımız sayesinde firmaların gelecek yıllarda karşılaşacağı potansiyel riskleri kuruluşumuz için en alt seviyeye indiriyoruz.

Polisan Holding olarak bu yolculukta bizlere ışık tutan önemli bir kaynak olarak gördüğümüz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)’ne 2018 yılında imzacı olduk.

Sözleşme’de belirtilen insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini hem kendi operasyonlarımızda hem de tedarikçi değerlendirme süreçlerimizde kendimize yol gösterici olarak alıyor ve bu 10 ilkenin getirdiği farkındalıkla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

 

Poliport Kimya denizlerin, kıyıların ve su varlıklarının korunmasını desteklemek üzere 2018 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya üye olmuştur.

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.