Üst Yönetim


Mehmet Hacıkamiloğlu
CEO

Mehmet Hacıkamiloğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisası ve Sabancı Üniversitesi’nde Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Üstay İnşaat’ta mühendis olarak başlayan Hacıkamiloğlu, 1993 yılında Sabancı Grubu Betonsa’da Tesis Yöneticisi olarak katılmış ve kariyerine yine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Yöneticisi olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa’da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa’da Şirket Müdürü; 2001 - 2003 yılları arasında Akçansa’da Mali Koordinatör görevlerinde bulunmuştur. 2003 - 2006 yılları arasında Çimsa Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı; 2006 - 2014 yılları arasında Çimsa Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 01 Eylül 2014’de Akçansa Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hacıkamiloğlu, 2016 - 2018 yılları arasında Sabancı Holding Çimento ve Sanayi Grup Başkanlıkları ile Akçansa, Çimsa, Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları, Temsa Otomotiv, Yünsa ve Karçimsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 20 Nisan 2020 tarihinde Polisan Kansai Boya’da Genel Müdür olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla asaleten Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra, vekaleten Polisan Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanmıştır. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyla Polisan Holding’in asaleten CEO’su olarak görevine devam etmektedir. Mehmet Hacıkamiloğlu aynı zamanda, Polisan Kansai Boya Yönetim Kurulu Başkanı, Polisan Kimya, Poliport, Polisan Yapı, Polisan Holding, Rohm and Haas, Şark Mensucat ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.


Ahmet Çağaşan Yılmaz
CFO

1979 yılında doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Koç Üniversitesi MBA Programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding Denetim ve Mali Grup’ta başlayan Yılmaz, 2011 yılına kadar sırasıyla Denetim Uzmanı, Kıdemli Denetim Uzmanı ve Denetim Grup Yöneticisi pozisyonlarında görev almıştır. Yılmaz, 2011-2014 yılları arasında Beko LLC’nin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Temmuz 2014 tarihinde Tat Gıda Sanayi A.Ş’ye geçen Yılmaz, 2019 yılı başına kadar Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı ile Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. İngilizce ve Rusça bilen Çağaşan Yılmaz, 2 Eylül 2019 itibarıyla Polisan Holding’de CFO olarak göreve başlamıştır. Çağaşan Yılmaz, aynı zamanda Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, Polisan Kansai Boya, Polisan Hellas ve Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesidir.


Mahmut Temiz
İnsan Kaynakları Direktörü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. Profesyonel çalışma hayatına 1997 yılında Wittur Holding’de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Mahmut Temiz, 2001’de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda Endüstri Yönetimi ve Araştırma Müdürü olarak çalışmış, ardından Toyota Otomotiv A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2007’de Şişecam Topluluğunda Grup İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmıştır. 2017-2021 yıllarında BMC Otomotiv ve Savunma A.Ş.’de CHRO-Grup İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevini yürütmüştür. Mahmut Temiz, 5 Ocak 2022 itibarıyla Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlamıştır.


Cumhur Aksoy
IT Direktörü

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Cumhur Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Model Bilgi İşlem’de SAP Danışmanı olarak başlayan Aksoy, ardından 2002 yılında Siemens’te Kıdemli Proje Müdürü olarak görev almıştır. 2006 yılı itibariyle Siemens IT Çözümleri’nde Süreç Çözümleri Grup Müdürü olarak çalışan Cumhur Aksoy, 2011-2016 yılları arasında Atos’ta SAP Müdürü, 2016 yılında SabancıDX’de Profesyonel Servis Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2019-2021 yıllarında ETİ’de Kıdemli IT Müdürü görevini yürütmüştür. Cumhur Aksoy, 5 Temmuz 2021 tarihi itibariyla Polisan Holding’de IT Direktörü olarak göreve başlamıştır.


Selçuk Denizhan
Genel Koordinatör

1974 yılında Malatya’da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden mezun olmuş; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA Programını ve University of California Berkeley’de Uluslarası İlişkiler ve Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen, Sakarya Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Selçuk Denizhan, 2000 yılında çalışma hayatına başladığı Polisan Holding’de yatırım projelerinde Proje Yöneticiliği ve Teknik Müdürlük pozisyonlarında görev yapmıştır. 2015-2018 yılları arasında Polisan Holding’in Yunanistan’daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas’ın Ülke Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2018-2020 yılları arasında ise Polisan Holding’in İdari ve Teknik Direktörlük pozisyonunda görev almıştır. 15 Ocak 2020 itibarıyla Polisan Holding’de Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olan Denizhan, aynı zamanda Poliport Yönetim Kurulu Üyesidir.


E. Burak Ekmekçioğlu
Denetim Başkanı1970 yılında doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Toprak Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda “Müfettiş Yardımcısı” olarak kariyerine başlamış; 5 yıl sonra Süzer Grubuna geçmiş ve 2000-2014 yılları arasında başta Teftiş Kurulu Başkanlığı olmak üzere Mali ve İdari Grup Başkanlığı, Süzer Holding A.Ş. ve İştirakler Genel Müdürü, Finans Şirketleri Grubu (Banka, Leasing, Factoring) CEO’su ve Süzer Grubu’nun Turizm, Gıda, İnşaat ve Enerji sektörlerindeki çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. Ayrıca 2011 -2013 yılları arasında Hırvatistan’da bulunan Kentbank DD.‘nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014 yılından bugüne kadar da çeşitli sektörlerdeki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve danışman olarak finans, re-organizasyon ve denetim konularında çalışmalar yürütmüştür. İngilizce bilen Burak Ekmekçioğlu; Polisan Holding A.Ş. Denetim Başkanı olarak görev yapmaktadır.