Üst Yönetim


Mehmet Hacıkamiloğlu
CEO

Mehmet Hacıkamiloğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisası ve Sabancı Üniversitesi’nde Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Üstay İnşaat’ta mühendis olarak başlayan Hacıkamiloğlu, 1993 yılında Sabancı Grubu Betonsa’da Tesis Yöneticisi olarak katılmış ve kariyerine yine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Yöneticisi olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa’da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa’da Şirket Müdürü; 2001 - 2003 yılları arasında Akçansa’da Mali Koordinatör görevlerinde bulunmuştur. 2003 - 2006 yılları arasında Çimsa Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı; 2006 - 2014 yılları arasında Çimsa Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 01 Eylül 2014’de Akçansa Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hacıkamiloğlu, 2016 - 2018 yılları arasında Sabancı Holding Çimento ve Sanayi Grup Başkanlıkları ile Akçansa, Çimsa, Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları, Temsa Otomotiv, Yünsa ve Karçimsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 20 Nisan 2020 tarihinde Polisan Kansai Boya’da Genel Müdür olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyle asaleten Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü’ne devam ederken, vekaleten Polisan Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanmıştır. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Polisan Holding’in asaleten CEO’su olarak görevine devam etmektedir. Mehmet Hacıkamiloğlu aynı zamanda, Polisan Kimya ve Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.


Ahmet Çağaşan Yılmaz
CFO

1979 yılında doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Koç Üniversitesi MBA Programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding Denetim ve Mali Grup’ta başlayan Yılmaz, 2011 yılına kadar sırasıyla Denetim Uzmanı, Kıdemli Denetim Uzmanı ve Denetim Grup Yöneticisi pozisyonlarında görev almıştır. Yılmaz, 2011-2014 yılları arasında Beko LLC’nin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Temmuz 2014 tarihinde Tat Gıda Sanayi A.Ş’ye geçen Yılmaz, 2019 yılı başına kadar Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı ile Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. İngilizce ve Rusça bilen Çağaşan Yılmaz, 2 Eylül 2019 itibarıyla Polisan Holding’de CFO olarak göreve başlamıştır. Çağaşan Yılmaz, aynı zamanda, Polisan Kansai Boya, Poliport, Polisan Kimya, Polisan Hellas, Polisan Maroc, Polisan Yapı ve Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesidir.


Hilal Gökkaya
Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Hilal Gökkaya, Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim dalından doktor ünvanını almış olan Gökkaya iş hayatına DYO San. A.Ş.’de başlamıştır. Hilal Gökkaya, kariyer hayatına Polisan Kansai Boya San. A.Ş.’de devam etmiş ve sırasıyla ARGE Müdür Yardımcılığı, Pazarlama Ürün Müdürlüğü ve İnovasyon Müdürlüğü yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında Polisan Kimya A.Ş.’de İş Geliştirme ve ARGE Müdürü olarak görev aldıktan sonra, 4 yıl süresince örgütsel gelişim danışmanlığı yapmıştır. Hilal Gökkaya, 7 Ocak 2021 itibarıyla Polisan Holding’de Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlamıştır.


Selçuk Denizhan
Genel Koordinatör

1974 yılında Malatya’da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden mezun olmuş; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA Programını ve University of California Berkeley’de Uluslarası İlişkiler ve Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen, Sakarya Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Selçuk Denizhan, 2000 yılında çalışma hayatına başladığı Polisan Holding’de yatırım projelerinde Proje Yöneticiliği ve Teknik Müdürlük pozisyonlarında görev yapmıştır. 2015-2018 yılları arasında Polisan Holding’in Yunanistan’daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas’ın Ülke Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2018-2020 yılları arasında ise Polisan Holding’in İdari ve Teknik Direktörlük pozisyonunda görev almıştır. 15 Ocak 2020 itibarıyla Polisan Holding’de Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olan Denizhan, aynı zamanda Poliport Yönetim Kurulu Üyesidir.


E. Burak Ekmekçioğlu
Denetim Başkanı1970 yılında doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Toprak Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda “Müfettiş Yardımcısı” olarak kariyerine başlamış; 5 yıl sonra Süzer Grubuna geçmiş ve 2000-2014 yılları arasında başta Teftiş Kurulu Başkanlığı olmak üzere Mali ve İdari Grup Başkanlığı, Süzer Holding A.Ş. ve İştirakler Genel Müdürü, Finans Şirketleri Grubu (Banka, Leasing, Factoring) CEO’su ve Süzer Grubu’nun Turizm, Gıda, İnşaat ve Enerji sektörlerindeki çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. Ayrıca 2011 -2013 yılları arasında Hırvatistan’da bulunan Kentbank DD.‘nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014 yılından bugüne kadar da çeşitli sektörlerdeki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve danışman olarak finans, re-organizasyon ve denetim konularında çalışmalar yürütmüştür. İngilizce bilen Burak Ekmekçioğlu; Polisan Holding A.Ş. Denetim Başkanı olarak görev yapmaktadır.