Vizyon, Misyon, Stratejik Öncelikler, Değerler, İlkeler

Vizyonumuz

 • Türkiye’nin en saygın grup şirketlerinden biri olmak
 • İnsanların çalışmak için can attığı şirketler grubu olmak
 • Rekabet ettiğimiz sektörlerde lider olmak ve öyle tanınmak
 • Bunun sonucunda müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza, sürdürülebilir büyüme ve yüksek getiri sağlamaktır.

Misyonumuz

Üstün hizmet ve ürünlerimizle Türk toplum ve ekonomisinin gelişiminde pay sahibi olmak, çevreye ve bulunduğumuz sektörlere yüksek katma değer yaratmaktır.


Stratejik Önceliklerimiz

Tüm paydaşlarımız için maksimum değer yaratmak üzere;

 • Süregelen işleri karlı bir şekilde büyütmek,
 • Grup şirketleri arasında maksimum sinerji sağlamak,
 • Yüksek marjlı yeni iş kollarında büyümek için stratejik ortaklıklar kurmak,
 • Holding’in portföyündeki diğer varlıkları değerlendirmek,
 • Yeni pazarlara açılmak ve Polisan’ın ürün, hizmet ve uygulamaları ile global bir marka olmak,
 • Tüm faaliyetlerinde çevre, sosyal sorumluluk ve yönetişim unsurlarını odağına almak,
 • Profesyonel yönetim ile yüksek kurumsal yönetim standartlarını sürdürmektir.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük ve şeffaflık
 • Bağlılık/vefa
 • Güvenilirlik
 • Mütevazilik
 • Yenilikçilik
 • Çevre duyarlılığı
 • İnsan sağlığı

İlkelerimiz

 • Çalışan çıkarı ile şirket çıkarları aynıdır.
 • Başarımızın temeli yaratıcı olmamızdır.
 • Çalışanlarımız sonuç ve çözüm odaklıdır.
 • Her birimiz işimizin uzmanıyız ve takımın bir parçasıyız.
 • Girişimcilik holding ruhunun özüdür.
 • İşimizi sahiplenerek kazanmaya/başarmaya odaklıyız.