TR EN

İklim değişikliği kaynaklı mevcut ve olası risklere karşı Enerji Verimliliği Projeleri, Yeşil Bina Sistemleri, Karbon ve Su Ayakizi, Emisyon Arıtım Sistemleri, Kapalı Dolum Sistemleri, Tank Bakımları ve Çevresel Ürün Beyanlarımız gibi çeşitli uygulamalarımız bulunmaktadır. Risk Yönetimi, Fırsatları Gerçekleştirme Maliyetlerimizi ve Potansiyel Finansal Etki Boyutlarımızı detaylı bir şekilde analiz ederek, kurumsal hedef sürecimizi geliştirerek CDP performansımızı 2021 beyanında ilgili kategorilerde üst seviyelere taşıdık. 

icon-pdf Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2022 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız
icon-pdf Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2022 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız
icon-pdf Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2021 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız
icon-pdf Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2021 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız

 

İklim Değişikliği Programı Kategorileri 2018 2019 2020 2021 2022
Değer Zinciri Katılımı D D- C- C- B-
Hedefler D C C- C B
Kapsam 3 Emisyonlar D- D- D C C
Kapsam 1 ve 2 Emisyonlar D D C C B-
Risk Yönetimi Süreçleri D C C B A-
Risk Beyanı D C C B C
Fırsat Beyanı D C- C B B
Yönetişim D C C A- A-
Enerji D C C- C B
Emisyon Azaltma Girişimleri D D C D A
İş Etkisi ve Finansal Planlama D D C C B

 

Su Güvenliği Programı Kategorileri 2018 2019 2020 2021 2022
Su Kaynaklı Risk Maruziyeti C C C- C D
Su Kaynaklı Fırsatlar C B- C- B B-
Su Risk Değerlendirmesi C C C B C
Su Politikaları C B- C C B-
Su Hesaplamaları C D C C B
Değer Zinciri Katılımı C B- C B B-
Hedefler ve Amaçlar C C C B B
Birleşik Girişimler/Yaklaşımlar C C C C C
Yönetişim C B- C B B
İş Stratejisi C D D D B-
İş Etkileri C B C C A

 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Deloitte tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2020 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2020 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

 

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2019 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2019 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

 

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2018 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2018 Özeti için için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2018 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

 

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2017 Özeti için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2017 Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

 

__Değerlendirme hakkında bilgi

İngiltere merkezli olan CDP Programı, ülkemizde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücüsü olduğu şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini ölçmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir raporlama sistemidir. Program, paydaş ve yatırımcıların desteğiyle küresel anlamda çevresel bilgileri içeren dünyadaki en prestijli ve yaygın çevre girişimlerinden biri olarak kabul edilen sistematik ve kapsamlı kurumsal bir veri bankasına sahiptir. Bu açıdan, yatırımcıların yatırım kararı verirken çevresel performans alanında en çok başvurduğu platformdur.

Polisan olarak, kurumsal sürdürülebilirlik stratejimize de paralel olduğu için 2017 yılı Ocak ayında programa dahil olup, Haziran ayı itibariyle Emisyon Yönetimi, Yönetişim ve Strateji, Risk ve Fırsatların Yönetimi konu başlıklarında performansımızı içeren raporumuzu sunduk. Bu raporlar ortaklarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm ilgili taraflar tarafından talep edilmesi halinde erişime açıktır.

 

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.