TR EN

Değerli Paydaşlarımız,

COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan aşılanma sürecinin ülkelerin ekonomik durumuna göre farklılık göstermesi ve yeni varyantlar dolayısıyla pandemi, 2021 yılında da insan sağlığını ve küresel ekonomiyi etkilemeye devam etti. 2020 yılında başlayan tedarik zincirindeki bozulma, lojistik problemler ile derinleşerek, hammadde bulunurluğunu etkiledi. 2021 yılında beklentilerin üzerinde artan talebe karşılık, üretim yetersiz kalırken, artan hammadde ve enerji fiyatları küresel ekonomide enflasyonist baskılara neden oldu. Yine de, 2021 yılında birçok ülkede talep, hızla toparlandı. 2020 yılında hükümetin uyguladığı tedbirler sonucu, %1,8 oranı ile büyüyebilen sınırlı sayıda ülke arasında yer alan Türkiye’nin ekonomisi de 2021 yılında ivme kazanarak, %11 oranında büyüdü.

2021 Yılında Faaliyetlerimizi, Sağlık Önceliğimizden Ödün Vermeksizin, Müşteri Memnuniyeti Odağında ve Sıkı Bir Finansal Disiplin Çerçevesinde Yönettik.

Grup Şirketlerimizden, Kansai Paint ile ortaklığımız Polisan Kansai Boya’da, pandemi ile birlikte, Türkiye boya pazarında, DIY (kendin yap) trendinde gözlenen yoğun artışa istinaden, hobi - sanat boyaları sektörüne ve de evlerde ihtiyaç duyulan ekonomik çözümlere yönelik ürünler lanse ettik. 2021’de taşındığımız yeni AR-GE merkezimizde, inovasyona odaklanarak, Türkiye’nin, virüs ve bakterilere karşı etkili ilk iç cephe boyasını tüketicilerin beğenisine sunduk. Yurt dışı pazarlara yönelik ürünler geliştirerek ihracat gelirlerimizi artırdık. Operasyonel mükemmeliyet ilkesi ile sürekli iyileştirmeler yaparak maliyetlerimizi düşürdük ve operasyonel karlılığımızı artırdık. Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’ta, dijital dönüşüm çalışmalarımızın altyapısını oluşturan ve AION olarak adlandırdığımız liman otomasyon projemizin ilk fazını başarı ile tamamlayarak, 1 Ocak 2022 tarihinde devreye aldık. Kuru yük iskelesinin 200 metrelik bölümünde başlattığımız onarım sürecini de 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak, hizmete başlayacağız. 2021 yılında, pandemi sürecinde müşterilerimize sürdürülebilir hizmet vermek için büyük bir özveri ile çalıştık. Poliport’un yük elleçleme faaliyetleri kısmi olarak etkilense de, güçlü ABD doları sayesinde gelir artışı kaydettik. Türkiye ve Yunanistan’daki kimya operasyonlarımızda, tedarik ağımızı optimum seviyede kullanırken, nakit yaratma odağımız ile işletme sermayesini etkin şekilde yönettik. Bu sayede, hammadde darboğazının yaşandığı bir ortamda, tüm müşteri siparişlerini vaktinde karşılayarak, müşteri memnuniyetinde fark yarattık. Polisan Kimya’da, taş yünü ve mobilya sektörleri için ürettiğimiz, katma değerli reçinelerde ihracatımızı artırarak, gelir ve kârlılığımızı büyüttük. Yunanistan’daki PET işimiz Polisan Hellas’ta, turizm faaliyetlerinin canlanması ve Balkan ülkelerine yapılan ihracatın artması sayesinde Euro bazlı gelirlerimizi büyüttük. Uzakdoğu’dan tedarik probleminin devam ettiği bu dönemde, hammadde tedariği için daha avantajlı olan Avrupa pazarına yönelerek yüksek kapasitede çalıştık ve operasyonel kârlılığımızı sektör normallerinin üzerine taşıdık. Bu süreçte, yalınlaşma ve Türkiye’deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejimiz doğrultusunda ilerlerken, pandemi ile değişen yeni dinamikler ışığında, varlıklarımız ile ilgili yaptığımız değerlendirme sonucunda, Fas’ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren Polisan Maroc’un hisselerini devrettik.

2021 Yılında, Beklentilerimizden Daha Güçlü Bir Performans Kaydettik.

Nihayetinde, konsolide gelirlerimiz %87,3 oranında artarak 1.969,3 milyon TL, FAVÖK marjımız 1,6 y.p yükselerek %18,3 ve net kârımız ise %121,1’lik bir artış ile 279,9 milyon TL oldu.

İnsan Kaynağımızın Gelişimine ve Güçlenmesine Yönelik Yatırımlarımızı Sürdürdük.

2021 yılında insan kaynakları ekibimizi reorganize ederek bir kültürel dönüşüm projesi başlattık. Kültürel dönüşüm projesi kapsamında, Grup şirketlerimizi yarınlara taşıyacak yetkinlikleri belirledik. İşe alım ve performans değerleme sistemimizi, bu yetkinlere uygun şekilde yeniden tasarladık. Hali hazırdaki çalışanlarımızdan beklediğimiz bu yetkinliklerin değerlendirilmesine yönelik bir sistem oluşturduk ve var olan performans yönetimi sistemini yeni bir yaklaşım ile revize ettik.

 

Yeni Vizyonumuz ile Uzun Vadeli Planlarımızı Hayata Geçirmeye Başladık.

2021 yılında yeni vizyon, misyon, değerlerimizi belirledik. İnovasyon, müşteri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımıza devam ettik. Polisan Kimya’da, yaklaşık 5 milyon € tutarında yatırım ile Endüstri 4.0 standartlarında, son teknoloji alt yapıya sahip yeni reçine tesisimizin temellerini attık. Yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinde derinleşmeye devam edecek ve farklı sektörlere yönelik ürün portföyümüzü genişleteceğiz. Yapı Kimyasalları ürün grubumuzda, müşteri ihtiyaçlarına özel, değer zincirindeki paydaşlarımızın operasyonel doğal kaynak tüketimlerinin azalmasına katkı sağlayan çevre dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz. Poliport’ta, liman sahasının arkasında bulunan alanda, kapasite artırımı yatırımımız başladı. Uzun vadede, onaylanan ÇED raporu sayesinde, kapasitemizi 436.000 ㎥/78,‘e çıkarma olanağımız var. Poliport’ta, iltisak hattı projemizle ticari demiryolu hattına bağlanmayı ve portföyümüzü, katma değerli, uçtan-uca hizmetler ile genişletmeyi hedefliyoruz. Polisan Kansai Boya’da, Dow Chemical ve Kansai Paint iş ortaklıklarımız ile sinerji oluşturarak, yüksek kârlılık seviyelerimizi korumaya odaklanacağız. Yeni boya tesisi ve AR-GE merkezi ile büyük ölçekli yatırımlarımızı tamamladık. Ancak, satış kanallarımızı güçlendirmeye ve markalaşmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kimya ve boya işimizde, ihracat, potansiyel büyüme unsuru olmaya devam edecek. Polisan Hellas’ta, değişmekte olan regülasyonları göz önünde bulundurarak, stratejimizi şekillendiriyor ve katma değerli ürün gamına yönelik yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. Polisan Yapı’da, 173.000 ㎡ büyüklüğündeki arsamız ile ilgili belediye nezdinde devam eden imar uygulama çalışmalarının sonuçlanması ardından, müteahhit firmanın projeye başlamasını bekliyoruz. Ayrıca, titizlikle odaklandığımız finansal disiplini, operasyonlarımızın vazgeçilmez unsuru olarak sürdüreceğiz.

Operasyonlarımıza, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluğumuzun Bilinci ile Devam Ediyoruz.

Faaliyet alanlarımızda sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarına yönelik hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programında notumuzu “B-” seviyesine çıkardık. Sürekli iyileşme ile, notumuzu “A” seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. İnsanımızın hayat kalitesini artırmak üzere, eğitime, kültür-sanata, spora ve çevreye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Bu vesile ile, Polisan Holding adına, bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

 

Mehmet Hacıkamiloğlu
CEO

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.