Projelerimiz

Polisan Holding, 2012 yılından bu yana üç ana faaliyet alanında da sera gazı emisyonlarının yönetilmesinde aktif olarak yer almaktadır: Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya. İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız "ölç, azalt, denkleştir" ilkeleriyle devam ediyor. Faaliyet alanlarımızda iklim değişikliği konusundaki tüm çalışmalarımız, ISO 14064-1 Standardı ve Sera Gazı Protokolü (GHG) "Hesaplama ve Raporlama Standartları" ile uyumludur. Bu standartlar doğrultusunda, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı ölçüyor ve Kapsam 3 emisyonlarımızı dâhil etmeye başlıyoruz.

Polisan Holding Kurumsal Karbon Ayakizi 2018 Özet Raporu için tıklayınız.

Polisan Holding Kurumsal Karbon Ayakizi 2017 Özet Raporu için tıklayınız.

Polisan Holding 2017 Karbon Ayakizi Doğrulama Beyanı için tıklayınız. tıklayınız.

Polisan Holding Kurumsal Karbon Ayakizi 2016 Özet Raporu için tıklayınız.

İngiltere merkezli olan CDP Programı, ülkemizde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücüsü olduğu şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini ölçmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir raporlama sistemidir. Program, paydaş ve yatırımcıların desteğiyle küresel anlamda çevresel bilgileri içeren dünyadaki en prestijli ve yaygın çevre girişimlerinden biri olarak kabul edilen sistematik ve kapsamlı kurumsal bir veri bankasına sahiptir. Bu açıdan, yatırımcıların yatırım kararı verirken çevresel performans alanında en çok başvurduğu platformdur.

Polisan olarak, kurumsal sürdürülebilirlik stratejimize de paralel olduğu için 2017 yılı Ocak ayında programa dahil olup, Haziran ayı itibariyle Emisyon Yönetimi, Yönetişim ve Strateji, Risk ve Fırsatların Yönetimi konu başlıklarında performansımızı içeren raporumuzu sunduk. Bu raporlar ortaklarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm ilgili taraflar tarafından talep edilmesi halinde erişime açıktır.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Deloitte tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2017 Özeti için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2017 Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2018 İklim Değişikliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

- Polisan Holding Karbon Saydamlık Projesi 2018 Su Güvenliği Programı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

Son yıllarda borsalar çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklere ilişkin şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten sürdürülebilirlik platformları oluşturmaktadırlar. Borsa İstanbul’un da bu amaçla oluşturduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi; şirketlerin çevre, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki performanslarına göre dahil edildikleri platformdur. Değerlendirme, Borsa İstanbul adına Londra merkezli bir bağımsız araştırma şirketi olan Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) tarafından uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapılmaktadır.

EIRIS, BIST 50 listesinde yer alan tüm şirketleri ve BIST 100 listesinde yer alan gönüllü şirketleri değerlendirmektedir.

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Polisan Holding

  • Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 44 şirketten biri ve
  • Kasım 2018 – Ekim 2019 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanan 50 şirketten biri olmuştur.
Politikalarımızda yer alan kaliteli, çevreci, sağlıklı ürün ve hizmetleri sunarak toplumun ve müşterilerimizin yaşamlarını daha iyi kılma, teknoloji ve kalite, sağlık, emniyet ve çevre şartları ile uyumlu olma taahhütlerimiz doğrultusunda 1997 yılında Holding bünyesindeki Polisan Boya, Poliport Kimya ve Polisan Kimya şirketlerimiz ile Üçlü Sorumluluk Taahhüt’ünü imzalayarak programa dahil olduk. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan bu program ile uyumlu çalışmalar yürütüyoruz.
Polisan Kansai Boya GEBKİM Üretim ve Depolama Tesisi “LEED Gold” sertifikası almaya hak kazanmış ve Türkiye’de LEED sertifikalı 23. Üretim Tesisi olmuştur.
Polisan Kansai LEED Gold Sertifikası


Ürün düzeyinde, sadece yaşam döngüsü karbon emisyonlarını değil, beşikten mezara diğer çevresel etkileri de hesaplıyoruz. Polisan Kansai Boya olarak bu değerlendirmeleri 4 ürünümüzde gerçekleştirerek ISO 14025 Standardı ve EN 15804 Normuna göre bağımsız olarak onaylamış Çevresel Ürün Beyan (EPD) belgelerini almaya hak kazandık. EPD'ler yeşil bina sertifikalarının yeni normudur ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere 24 çevresel etki içermektedir. Polisan Kansai Boya, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Products Europe) tarafından kurulan ve Avrupa’da EN 15804 Normu uyumlu EPD belgeli yapı ürünlerinin yayınlandığı ECO Platform’a da kayıt olan ilk Türk boya üreticisi ve Avrupa’da sektöründe 3. firma olmuştur.
AdBlue© ürünümüz, NOx egzoz gazı emisyonlarını % 80 azaltarak ve dizel tüketiminde % 4'lük bir tasarruf sağlayarak hava kirliliğini, kaynak kullanımını ve dolayısıyla iklim değişikliğinin etkisini azaltmaktadır. Grup şirketlerimizden Polisan Kimya, kamyon, otobüs, iş makineleri ve hafif ticari araçlarda kullanılması zorunlu olan ve zararlı egzoz gazlarını, su buharı ve zararsız azota dönüştürmek amacıyla kullanılan AdBlue ürününün 2010 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük üreticisi ve satıcısı konumundadır.
  • 1 MİLYON kWh ENERJİ TASARRUFU; Polisan Kimya olarak, güncel teknolojilerle 2015 yılında kurduğumuz yeni Gümüş Katalizörlü Formaldehit Üretim Tesisi ve üretim prosesinde teknoloji iyileştirmesi yaptığımız Molibden Katalizörlü Formaldehit Tesisi’nde yıllık yaklaşık 1 Milyon kWh (600 hanenin elektrik tüketimine eş) enerji tasarrufu sağlıyoruz.
  • INVERTER SİSTEMİ REVİZYONU PROJESİ; 2015 yılında, Polisan Kansai Boya ünitelerimizde bulunan yüksek devirli ve tonajlı karıştırıcılarda kayış/kasnak sistemlerini ihtiyaca göre enerji çekilmesini sağlayan yeni inverter sistemi ile kontrol ederek enerji tasarrufu sağlıyoruz.
  • SOĞUTMA SU SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRMELER; Soğutma suyu sisteminin basınç indikatörlü sistem ile otomatik olarak devreye girmesini ve ihtiyaca göre sistemin beslenmesini sağlayarak toplam 600 kWh enerji tasarrufu sağlıyoruz.
  • AYDINLATMA İYİLEŞTİRMELERİ; 2014 yılında başlayan tesis içi aydınlatmalarda LED sistemine geçiş projesi kapsamında yıllık ortalama 50.000 kWh enerji tasarrufu sağlıyoruz.
  • VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP); "Enerji Verimliliği Kanunu" ve "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında çeşitli Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) yürütüyoruz.
  • HAVA SİSTEMİ İYİLEŞTİRMELERİ; 2015 yılında, Ana Kompresör Dairesinde yapılan yenileme ve otomasyon çalışmaları ile hava tüketim akışlarına bağlı olarak motorların otomatik devreye girmesini sağladık ve bu sayede enerji tüketimlerinde %10 oranında verimlilik elde ediyoruz.
  • ISI GERİ KAZANIMI PROJESİ; Basınçlı hava üreten kompresörlerde ortaya çıkan atık ısının geri kazanılması ile fabrika geneli sıcak su ihtiyacı için ön ısıtmayı atık ısıdan faydalanarak sağlıyoruz.
  • BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ; 2007 yılından bu yana Polisan Kansai Boya olarak Türkiye Yalıtım Sektörü’nde Exelans Enerji Paket Sistemleri ile faaliyet gösteriyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik için; biyoçeşitliliğin korunması amacıyla endüstriyel faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi kilit rol oynamaktadır.

Polisan Holding olarak tüm projelerimizde ve kapasite artışlarında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği gereği biyoçeşitliliğe ilişkin unsurlar değerlendirilmektedir.

Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki tesisimiz organize sanayi bölgesinde bulunmakta olup tesisimizin yeri ve etki alanı ÇED Yönetmeliği’nde belirtilen “Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar”, “Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar” ve “Duyarlı Yöreler”de yer almamaktadır. Bu nedenle halihazırda herhangi bir sivil toplum örgütü, konuyla ilgili uzman ve/veya kurum ile biyoçeşitlilik aksiyon planları (BAP) hazırlama yada biyoçeşitlilik başlatma girişimimiz olmamıştır. Ancak şirketimiz, yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik Orman Bakanlığı'ndan koruma amaçlı 49 yıllığına devraldığı 2000 dönüm araziye "Ağaçlandırma Kanunu" çerçevesinde 20 Milyon TL harcayarak 100,000 ağaç dikmiştir. Yanı sıra şirketimiz doğal kaynak verimliliği, atık, atık su, emisyon gibi çevresel boyutların etkin yönetimi ile de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır.

WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Türkiye’nin Canı Kampanyası ile Biyoçeşitliliği Destekliyoruz

Polisan Kansai Boya olarak WWF-Türkiye‘nin yürüttüğü “Türkiye’nin Canı” kampanyasına destek oluyoruz. Yaptığımız bağış, Anadolu’nun tehlike altında ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunmasına yönelik yerel projelere aktarılıyor.

Katılım Sertifikası
Ayrıntılı bilgi için: www.turkiyenincani.org

Poliport Kimya Nisan 2018 tarihinde, TfS (Together for Sustainability)* girişimi aracılığı ile EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne katılım daveti almış ve Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satınalma başlıklarında 21 kriterde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu kriterler; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve BM İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri gibi uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Bu yıl yapılan ilk değerlendirmesinde, şirketimiz Gümüş Bilinirlik Seviyesinde (Silver Recognition Level) yer almaya hak kazanmıştır. Platformda değerlendirmeye tabi tutulan şirketler arasında en iyi %30’luk, sektöründe ise en iyi %10’luk dilimdedir. Her değerlendirmeyi fırsat bilen şirketimiz, Ecovadis’in sürdürülebilirlik yolculuğumuza katkıda bulunacak bu değerlendirme raporunu da performansımızın artması ve gelişimi için birer araç olarak kullanacaktır.

*Together for Sustainability (TfS) girişimi 2011 yılında, kimya endüstrisi tedarik zincirinin sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmek ve geliştirmek için kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle toplam 21 kurucu üyesi bulunan girişim, küresel bir denetim programı oluşturmak üzere EcoVadis derecelendirme platformu ile işbirliği yapmaktadır.

Polisan Holding ailesi olarak yarım asrı aşkın faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki uzun vadeli gelişme ve istikrarımızın, Sürdürülebilirlik konularına karşı olan bilincimizin getirdiği bir sonuç olduğuna yürekten inanıyoruz. Ekonomik gelişimimizi sağlarken iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi gibi çevresel problemler ve insan hakları ihlali gibi sosyal sorunlara çözüm üretmeye yönelik öngörülü yaklaşımımız sayesinde firmaların gelecek yıllarda karşılaşacağı potansiyel riskleri kuruluşumuz için en alt seviyeye indiriyoruz.

Polisan Holding olarak bu yolculukta bizlere ışık tutan önemli bir kaynak olarak gördüğümüz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)’ne 2018 yılında imzacı olduk.

Sözleşme’de belirtilen insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini hem kendi operasyonlarımızda hem de tedarikçi değerlendirme süreçlerimizde kendimize yol gösterici olarak alıyor ve bu 10 ilkenin getirdiği farkındalıkla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Poliport Kimya denizlerin, kıyıların ve su varlıklarının korunmasını desteklemek üzere 2018 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya üye olmuştur.
TURMEPA Teşekkür Belgesi