Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

"2018 yılı, insan kaynağımız, kurum kültürümüz, teknoloji ve verimlilik odaklı dönüşüm çalışmalarımız ile geleceğimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya başladığımız bir yıl oldu."


Polisan Holding’in Değerli Ortakları, Müșterileri, İș Ortakları ve Çalıșanları;

Geride bıraktığımız 2018 yılında, ABD ve Çin arasında başlayarak dünya geneline yayılan ticari korumacılık eğilimleri ve Brexit sürecinin Avro Bölgesinde yarattığı belirsizlikler ile sıkılaşan finansman koşulları, gelişmekte olan ekonomilerin makroekonomik göstergelerinde ve büyüme performanslarında düşüşlere yol açtı. Nihayetinde, küresel büyüme ivmesini kaybetti. Türkiye’de ise, yılın ikinci yarısından itibaren döviz kurlarındaki dalgalanma, enflasyonist eğilim ve yüksek faiz oranları gibi sorunlar önemli kırılmalara neden olarak, ekonomiyi durgunluk noktasına getirdi.

Faaliyet ortamımızı etkileyen zorlukların henüz baş göstermediği 2018 yılının başında, Yönetim Takımımız ile birlikte, Holding olarak, global bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda, potansiyel gelişim alanlarımızı saptamak ve gerekli noktalarda aksiyon almak üzere operasyonlarımızı mercek altına almayı kararlaştırmıştık.

Dolayısıyla, böylesine zorlu bir ortamda, bir yandan süregelen yatırımlarımızı, inovasyon ve teknolojide öncü ürün ve hizmetlerimizi ve yurt dışı pazarlara girme çabalarımızı sürdürerek büyümeye devam ederken, diğer yandan vizyonumuz doğrultusunda, dönüşüm çalışmalarımızda da somut adımlar atmış olmaktan gurur duyuyoruz.

İnsan Kaynağımız ve Kurum Kültürümüz

Topluluğumuzu uluslararası kabul görmüş Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde geleceğe taşıyacak en önemli unsurun, geçmiş başarılarımız ve geleceğimizin mimarı olan insan kaynağımız olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, mevcut politika, prosedür ve iş modellerimizi gözden geçirdik, Holding genelinde, yapısal ihtiyaçları adresledik ve var olan insan kaynağımızı ve geleceğe yönelik yetenek havuzumuzu daha da güçlendirecek adımlar atmaya başladık.

Operasyonlarımız ve Verimlilik

Yönetim Takımımız, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı dalgalanmaları, hızlı manevralar ile başarılı bir şekilde atlatabilme konusunda güçlü kaslara ve verimlilik becerisine sahip. Bu becerinin, tüm iş kollarımız ve birimlerimiz bazında analiz edilmiş veriler ile desteklenerek, kurum kültürü olarak içselleştirilmesi için başlattığımız çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaştı. Verimliliği ilke edinerek; üretim faaliyetlerimizi sürdürülebilir karlılık odağı ile geliştirmek, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yeni ürün ve teknolojilerle öncü pozisyonumuzu sürdürmek, katma değerli ürün ve çözümler ile rekabetten ayrışmak ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere değerlendirmeler yapıyoruz. Potansiyel gelişim alanlarında aksiyonlar almaya başlayacağız.

Teknoloji ve Dijitalleşme

Bu yıl, tüm operasyonlarımızı Endüstri 4.0 yolunda ve dijitalleşme kapsamında, üretimde verimli kapasite kullanımı, etkin maliyet yönetimi, tedarik zincirinde mükemmellik ve iş kollarımızda yalınlık hedefiyle yeniden gözden geçirmeye başladık. Kuruluşumuzdan bu yana, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda dünya devleri ile yaptığımız ortaklıklar, yurdumuza getirdiğimiz teknolojiler ve sektörümüzde ürettiğimiz “ilkler” ile daima öncü konumda olduk. Bu pozisyonumuzu, başvurumuz onaylanınca Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikasına sahip boya fabrikası olacak, Uluslararası Standartlarda inşa edilmiş tam otomasyon yeni boya ve depolama tesisimiz ile pekiştirdik. Yeni tesisimizin, kullanılan ileri teknoloji sayesinde, çok az sayıda çalışan ile, 3 vardiyada, yılda neredeyse Türkiye dekoratif boya pazarı büyüklüğüne yakın olan 540.000 ton üretim kapasitesi olacak. Bu tesisimizi, sağladığı operasyonel verimlilik dolayısıyla, Japon ortağımız Kansai Paint ile, bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal konularla mücadele ederken, bu stratejimizin yansıması olan birçok projeyi yürütmeye 2018 yılında da devam ettik. İş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı olduk. Borsa İstanbul adına EIRIS (Ethical Investment Research Services) tarafından çevre, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki performansına göre uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilen Topluluğumuz, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya ikinci kez hak kazandı. Yurdumuz insanının hayat kalitesini yükseltmeye yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz devam ederken, geleceğin umutları olan gençlerin daha zinde ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla inşa ettiğimiz Kocaeli’nin en büyük “Eğitim, Kültür ve Spor Kompleksi”ni bu yıl hizmete açtık.

Hissedarlarımız

Stratejik önceliklerimizi belirlerken, nihai olarak, yatırımcılarımıza maksimum değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, Şirket hisselerimizin likiditesini artırmak ve yatırımcı bazımızı genişletmek için halka açıklık oranımızı %8,43’ten %25’e çıkarmak üzere yıl içerisinde çeşitli aksiyonlar aldık. Halka açıklık oranımız %14,1 seviyesine ulaştı.

Geleceğe Ümit ile Bakıyoruz...

2018 yılında başlattığımız dönüşüm çalışmaları ile, global bir marka haline gelirken, bizi bu günlere getiren kurum kültürümüzün, yeni nesilin teknoloji çağının dinamikleri ile içselleştirebilecekleri bir yapıya evrilmesini hedefledik. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz.

Daha önce olduğu gibi, içinde bulunduğumuz şartlarda da, hareket alanımızı ve potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek bu zorlu zamanların üstesinden geleceğimize inancım tam.

Geleceğe ümitle bakarken, 2018 yılındaki başarılarımız için, Holding Yönetim Kurulu adına, çalıșanlarımıza, sadık müșterilerimize, hissedarlarımıza, bayilerimize ve tedarikçilerimize teșekkür ederim.Mehmet Emin Bitlis
Yönetim Kurulu Başkanı