Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

“Geleceğin Polisan'ı dönüşüm programımızda derinleştik, uzun vadeli stratejimizi yapılandırıyoruz.”


Değerli Paydaşlarımız,

Öncelikle, 2020 yılında, insanlık tarihine damga vuran COVID-19 pandemisinde sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi, hastalık ile mücadele edenlere şifa dileklerimi ve virüsün yayılmasını önlemek için elinden geleni yapan herkese teşekkürlerimi iletirim.

2019 yılında, ABD ve Çin arasında süregelen ticari savaş, küresel dengeleri ekonomik ve politik anlamda sarsarken, 2020 yılında, COVID-19, bizleri daha önce zorlayan küresel veya bölgesel dinamiklerin çok ötesinde bir etki yarattı. Dünya çapında, milyonlarca kişi hastalığa yakalanarak, hayatını kaybetti. Virüs’ün, insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin yanı sıra, sokağa çıkma ve seyahat yasakları insanların ruhsal sağlığını olumsuz etkilerken, eğitim sekteye uğradı, eşitsizlik dezavantajlı insanlar aleyhine arttı. Endüstriyel faaliyetlere zorunlu ara verilen sürede, hava, su, gürültü kirliliği geçici olarak azalırken, yoğun olarak kullanılan koruyucu maddeler ve dezenfektanlar dolayısıyla biyomedikal atıklar arttı.

Bu dönemde, “değer” tanımı “hissedarlar” için “kârlılık yaratmak”tan ziyade “tüm paydaşlar” için “fayda sağlamak” olarak değişti. Finansal piyasalar, COVID-19’un etkileri ile dalgalanırken, küresel bazda, çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerini gözeten fonların yönettiği portföylere net nakit girişi, geçen yıla kıyasla iki katına çıkarak 347 milyar dolara ulaştı ve ilgili fonların toplam varlık büyüklüğü de tarihi bir rekora imza atarak, 1,7 trilyon TL oldu. COVID-19 dolayısıyla, sınırların kapanması, tedarik zincirinde bozulmalara ve arz daralmasına yol açarken, 2020 yılında global ölçekte istihdam kaybı da 114 milyona ulaşarak, gelirde 3,7 trilyon dolarlık düşüşe ve nihayetinde, talep daralmasına neden oldu. COVID-19, tüm dünyayı etkisi altına almadan hemen önce, IMF’nin Ekim 2019 tarihinde yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporuna göre, 2020 yılı için %3,4 olan Dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüme tahmini, IMF’nin Ocak 2021 tarihli raporunda %3,5 küçülme olarak belirlendi. Türkiye’nin aynı dönemdeki büyüme tahmini ise, %3,0’ten, %1,2’ye revize edilirken; Türkiye, Hükümet tarafından desteklenen sübvansiyon paketleri sayesinde, büyüme kaydetmesi beklenen sayılı ekonomiler arasında yer aldı.

“Önce İnsan” odağımız ile insan sağlığını önceliklendirdik.

Polisan Holding olarak, pandemi ilanının ilk günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoritelerin açıklamalarını anlık olarak takip ettik. “Odağımız İnsan” yaklaşımımız ile, insan sağlığını önceliklendirdik. 2020 yılı başında, çalışanlarımızın, kendilerine verdiğimiz değeri hissedebilmeleri ve daha verimli çalışabilmeleri için taşındığımız, yeşil bina sertifikasına sahip, genel müdürlüğümüzdeki yeni nesil ofislerimizde her türlü sağlık tedbirini alırken, evden çalışma ve esnek çalışma modelleri uyguladık. Sadece çalışanlarımızın değil, tüm paydaşlarımızın orta ve uzun vadeli menfaatlerine yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda, ofislerimizde, üretim tesislerimizde ve iş süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçirdik. Sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile hem ülke genelinde başlatılan destek seferberliğine katıldık, hem de bayilerimizin ve ustalarımızın bir an önce işlerine dönmelerine ve geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunacak aksiyonlar tasarladık. Çevre etkileri azaltılmış ürünlerimiz ile de sürdürülebilirlik odağımızı koruduk.

Operasyonlarımızın sürekliliğini sağlayarak kârlılığımızı artırmaya devam ettik.

Operasyonel alanda ise, işimizin sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımızın orta ve uzun vadeli menfaatlerini gözetmek üzere titiz bir finansal yönetim eşliğinde, Türkiye’deki faaliyet alanlarımızda müşteri bazımızı büyütmeye, sınırlı imkanlar dahilinde de olsa ihracata ve kârlılığı yüksek ürünlerimizin gelirlerimiz içerisindeki payını artırmaya odaklandık. Durma noktasına gelen turizm faaliyetleri dolayısıyla, pandemiden en fazla etkilenen Yunanistan’daki operasyonumuzda ise, etkin stok ve çalışma sermayesi yönetimini önceliklendirdik. Pandemi sürecinde yaşam alanlarını güzelleştirme motivasyonu ile beklenenin aksine artan boya talebi, bize, değişimlerin, fırsatları da beraberinde getirdiğini anımsattı. Polisan Kansai Boya tüm ürün gruplarında gelir artışı kaydederken, Kansai Paint ile %50 oranındaki iş ortaklığımız; konsolide edilmeyen Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine gelirlerimiz %8,2 artarak 2.175,8 milyon TL oldu. Yeni boya tesisimizdeki yüksek otomasyonun sağladığı verimlilik ile kombine FAVÖK marjımız 3,6 y.p. yükselerek %19,1’e çıktı. Kombine net kârımız ise, alınan operasyonel ve finansal önlemlerin sonucunda %114,7 oranında yükselerek, 186,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Geleceğin Polisanı” dönüşüm programımızda derinleştik.

Global bakış açısına sahip, sürdürülebilirlik olgusunu içselleştirmiş, inovasyon kültürünü odağına yerleştirmiş ve dijital dönüşüme öncelik veren marka vizyonu çerçevesinde 2017 yılında temellerini attığımız “Geleceğin Polisanı” dönüşüm programımızda derinleştik. İnsan kaynağımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, İnsan Kaynakları birimimizi “Stratejik İnsan Kaynakları” adı ile yeniden yapılandırdık. Yetenek havuzumuzu büyütmeye ve kritik noktalarda oluşturduğumuz yeni pozisyonlar için bünyemize kalifiye takım arkadaşları almaya devam ettik. Polisan Holding Grubu şirketlerinin yönetim kurullarını yeniden yapılandırdık. Artık, Polisan Holding Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, aile üyelerinden ziyade, ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşan Grup Şirketleri Yönetim Kurulları da, daha kurumsal bir yapı çerçevesinde çalışarak, etkinliklerini artırdılar. Polisan Holding Grubu genelinde, günlük operasyonlara varana kadar, işleyiş ve iş süreçlerimizi kurumsal yönetim ve finansal disiplin ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya devam ettik. Risk kontrol mekanizmalarımızı etkinleştirdik. Hesap alınabilirlik ve hesap verilebilirlik ilkesi ile İç Denetim fonksiyonumuzu ve süreçlerimizi daha da güçlendirdik. Politika ve prosedürlerimizi yalınlaştırarak, Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin aynı hizada olmasını sağladık.

5 yıllık yol planımızı netleştirip uzun vadeli stratejimizi yapılandırıyoruz.

Grup genelinde aynı yöne bakmaya başladıktan sonra, uzun vadeli stratejimizi de yapılandırmaya başladık. Müşteri odağı, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde hareket eden şirketlerin adaptasyon ve dayanıklılık testinden başarı ile geçtiğini göz önünde bulundurarak, tüm iş kollarımızı mercek altına aldık. Değişen dünyamızda, değişmeyecek tek unsur, Polisan Holding’i, aile şirketlerinin ortalama ömrünün üzerinde, 57. yılına taşıyan; dürüstlük, şeffaflık, mütevazılık, vefa gibi insan odaklı değerlerimiz olacak. Yurt içi ve yurt dışında büyüme ve dengeli nakit yönetimi odağı ile operasyonlarımıza ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’de ilkleri tanıştıran ve dünya devi Dow Chemical ile ortaklığa imza atarak yenilikçi vizyonunu ortaya koyan Şirketimiz, yine, değer zincirimizin çıkış noktası ve ana faaliyet alanımız olan kimya sektörüne odaklanacak. Boya alanında, dekoratif segmentte liderliğimizi sürdürürken, İş Ortağımız Kansai Paint ile sinerji yaratmaya yoğunlaşarak, daha kârlı iş kollarına da yöneleceğiz. Stratejik bir ortaklığa açık olduğumuz liman faaliyetlerimizde, entegre liman ve lojistik hizmetleri sunarak, yüksek kârlılık seviyelerimizi koruyacağız. Yunanistan’daki operasyonumuzda, değişmekte olan regülasyonları da göz önünde bulundurarak, stratejimizi netleştireceğiz. Portföyümüzde daha dengeli bir gelir-kârlılık dağılımı hedeflerken; tüm iş kollarımızı, iş ortaklarımızın teknolojik bilgisinden de faydalanarak, çevre etkileri azaltılmış, katma değerli, kârlılığı yüksek olan ürünler ve yaratıcı hizmetler ile derinleştireceğiz. Sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile, insanımızın hayat kalitesini artırmak üzere, eğitime, kültür-sanata, spora ve çevreye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Polisan Holding’i hep beraber yeni zirvelere taşıyacağız.

2020 yılı süresince, hedeflediğimiz yeniden yapılanma sürecini, değişim yönetimi alanındaki uzmanlığı ile yöneten Polisan Holding CEO‘su Murat Yıldıran, 1 Nisan itibarıyla, Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin yönetim kurullarında icracı yönetim kurulu üyesi olarak katkısını sürdürmeye devam edecek. Aynı tarih itibarıyla, Polisan Holding’in CEO’luk görevine, hali hazırda Polisan Kansai Boya’nın Genel Müdürü olan Mehmet Hacıkamiloğlu vekaleten atanacak. Sayın Murat Yıldıran’a Polisan Holding CEO’su olarak katkılarından dolayı teşekkür eder, Sayın Mehmet Hacikamiloğlu’na ise yeni görevinde başarılar dilerim.

İnsan odaklı değerlerimiz, 57 yıllık, güven veren marka algımız, kurumsal yönetim ilkeleri ile yapılandırılan güçlü yönetim yapımız, kalifiye insan kaynağımız, finansal disiplinimiz ve en önemlisi hızlı adaptasyon ve dayanıklılık kabiliyeti ile zor zamanları aşan takım ruhumuz sayesinde Polisan Holding’i, 3. jenerasyonun vizyonu ile de, hep beraber yeni zirvelere taşıyacağımıza inancım tam. Öğrenmeye, gelişmeye, büyümeye devam ettiğimiz bu yolda, Polisan Holding Yönetim Kurulu adına, bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.M. Emin Bitlis
Yönetim Kurulu Başkanı